Saját adatok megismerhetősége

Minden természetes személynek (magánszemély) és nem természetes személynek (vállalkozás) joga van ahhoz, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) róla nyilvántartott adatokba betekintsen, azokat megismerje.

Ezen kívül minden természetes személynek lehetősége van a Központi Nyilvántartásban kezelt, díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozatadatai megismeréséhez is.

A saját adatok megismeréséhez a KHR esetén úgynevezett „Saját Hiteljelentést”, a Központi Nyilvántartás esetén pedig „Saját kp. nyilatkozatjelentést” kell kérelmezni. Ezen jelentések tartalmazzák a KHR, illetve a Központi Nyilvántartás által, a jelentést kérelmező személyről tárolt valamennyi információt.

A Saját Hiteljelentés minden természetes személy és nem természetes személy számára korlátozás nélkül kérelmezhető bármely pénzügyi intézménynél (Referenciaadat-szolgáltatónál) vagy Társaságunkon keresztül.

A Központi Nyilvántartásból történő Saját kp. nyilatkozatjelentés igénylése esetén, a természetes személy kizárólag a róla nyilatkozatadatot kezelő pénzügyi intézménytől (Nyilatkozatadat-szolgáltatótól) vagy Társaságunktól történhet.

Ezen jelentésekért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel.

A Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott adatok megismerhetősége
A Központi Nyilvántartásban nyilvántartott nyilatkozatadatok megismerhetősége