Kifogások kezelése

A KHR és Központi Nyilvántartás működését szabályozó törvények megalkotásakor a jogalkotó kiemelt szándéka volt a lakossági és vállalati ügyfélkör jogainak messzemenő figyelembevétele.

Legyen tisztában jogaival!

Valamennyi ügyfélnek:

 • Joga van tájékozódnia a KHR és Központi Nyilvántartás működéséről.
  A banknak alapos tájékoztatást kell adnia a szerződés megkötésének kezdeményezésekor és a szerződéskötéskor egyaránt.

 • Joga van előre értesülnie adatainak (a hitelmulasztásokat illetően) várható felviteléről a KHR-be.
  A bank a várható, mulasztással kapcsolatos KHR adatátadásról köteles legkésőbb 30 nappal előre írásban figyelmeztetnie ügyfelét lakossági hitel esetén.

 • Joga van értesülnie adatainak KHR felvitelét követően.
  Ha az információ KHR­ben való rögzítése megtörtént, a bank köteles 5 munkanapon belül írásban értesítenie ügyfelét erről a tényről.

 • Joga van megismernie nyilvántartott adatait.
  A KHR „Saját hiteljelentés” és a Központi Nyilvántartás „Saját kp. Nyilatkozatjelentés” szolgáltatása segítségével díjmentesen kérhet tájékoztatást bármely hitelintézettől vagy a BISZ Zrt.-től, a nyilvántartott adatairól.

 • Joga van alapos tájékoztatást kapnia a hitelbírálat eredményéről.
  Hiteligénylés során bankja köteles részletes tájékoztatást adni a hitelbírálat és a KHR-ben található információk alapján a hitelképességével kapcsolatban levont következtetésekről, valamint a hitelezéssel együtt járó kockázatokról.

 • Joga van tudnia, ha KHR-ben tárolt adatai miatt nem kap hitelt.
  A bank köteles részletes tájékoztatást adni, ha a KHR­ben tárolt adatok miatt utasította el hitelkérelmét.

 • Joga van kifogást tenni adataival kapcsolatban.
  Ha nem ért egyet a KHR rendszerben vagy Központi Nyilvántartásban nyilvántartott adataival kapcsolatban, az adatot rögzítő hitelintézetnél, vagy a BISZ Zrt.-nél kifogást tehet. Kifogását a szolgáltató a törvényben meghatározott módon köteles kezelni.

 • Joga van panaszt tenni BISZ Zrt. működésével kapcsolatban.
  Ha nem ért egyet a BISZ Zrt. működésével, panaszt tehet társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozóan.

Ügyfélkifogások és panaszok kezelése

Amennyiben a nyilvántartott a KHR-ben vagy a Központi Nyilvántartásban róla tárolt információkat vitatja, úgy kifogást emelhet a róla tárolt adatok tartalma, illetve a tárolt adatok átadása és kezelése ellen. A kifogást a szerződést kezelő pénzügyi intézmény vagy a KHR-t és Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás (BISZ Zrt.) számára kell elküldeni. A kifogást az érintettek kötelesek alaposan kivizsgálni, szükség esetén a hibát korrigálni, majd az ügyfelet az eredményről értesíteni.

A KHR-be vagy Központi Nyilvántartásba adatot felvivő pénzügyi intézmény vagy jogutódja felelős az adatok tartalmáért, helyességéért mindaddig, amíg az adat a rendszerben szerepel. Az adatot felvivő pénzügyi intézmény vagy jogutódja rendelkezik azon információkkal (szerződés, számla-információk, törlesztési információk stb.), amelyek a kérelmek tisztázásához illetve orvoslásához szükségesek.

Ha a kifogás a BISZ Zrt.-hez érkezik, azt minden esetben továbbítja a pénzügyi intézmény részére. A hatékony és gyors ügyintézés érdekében javasoljuk Önnek a szerződést vezető pénzügyi intézmény megkeresését.

Abban az esetben, ha kifogását a BISZ Zrt.-hez kívánja benyújtani, kérjük, olvassa el az ezzel kapcsolatos ügyrendet az Üzletszabályzat „Kifogás megtétele” című bekezdésében!

Amennyiben kifogást kíván tenni a KHR-ben vagy Központi Nyilvántartásban kezelt adataival kapcsolatban, vagy panaszt kíván benyújtani BISZ Zrt. működésével kapcsolatban, kérjük tanulmányozza Panaszkezelési szabályzatunkat, amely a fogyasztóvédelmi előírások, és az MNB rendeleteinek figyelembevételével készült.

Az ügyfélkifogás vagy panasz benyújtására ajánljuk a BISZ Zrt. által készített formanyomtatványokat.

Kapcsolódó oldalak:

Formanyomtatványok a MNB vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezéséhez - fogyasztók számára:

Letölthető dokumentumok: