Csalás nyilvántartás

 Amennyiben egy magánszemély pénzügyi intézménnyel való szerződéskötés kezdeményezése során bizonyíthatóan és rosszhiszemű módon valótlan adatot közöl, hamis dokumentumot, vagy hamisított okiratot használ fel, adatai a KRH csalás nyilvántartásába kerülnek.

A rögzített események az adatátadástól számított 5 évig szerepelnek a KHR-ben, és elérhetők a hitelintézetek számára a magánszemély külön hozzájárulása nélkül is.

A csalásokról nyilvántartott adatok:

A csalásokról az általános ügyféladatokon túl a következő információkat tartja nyilván a KHR:

  • A csalás dátuma

  • A csalás formája(lehetőségek: valótlan adatközlés, hamis dokumentum, hamis okirat)

  • Okirati bizonyítékok ismertetése (hamisított okmány azonosítója, hamis okirat megnevezése, körülírása)

  • Jogerős bírósági határozat száma

  • Az eljáró bíróság megnevezése

  • A határozat rendelkező részének tartalma

  • Megjegyzés

A KHR a fentieken túl nyilvántartja, hogy az adott csalásra vonatkozó információt melyik bank (illetve bankfiók) kezeli, azonban ez az információ csak a karbantartásra jogosult hitelintézet meghatározására szolgál, ehhez az információhoz más bankok nem férhetnek hozzá.