Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz-visszaélés nyilvántartás

A  különböző készpénz-helyettesítő eszközök használatával kapcsolatos negatív eseményeket rögzíti ez a nyilvántartás.

Visszaélésnek minősül a készpénzhelyettesítő fizetési eszközzel kapcsolatos bűncselekmény miatti ítélet, ha az ügyféllel szemben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában (a Btk. 313/C. §-ában meghatározott) bűncselekmény elkövetését állapítja meg.

A fedezetlen bankkártyával történő sikeres tranzakciók csak akkor jelennek meg a KHR-ben (és akkor is csak hitelmulasztásként), ha a fedezet nélküli használat eredményeként minimálbért meghaladó, 90 napon keresztül fennálló mulasztás keletkezik.

A visszaélés adatai a visszaéléstől számított 5 évig tárolódnak a rendszerben, és elérhetők a hitelintézetek számára a magánszemély külön hozzájárulása nélkül is.

A visszaélésről nyilvántartott adatok

Az általános ügyfél- és szerződésadatokon túl a készpénz helyettesítő fizetési eszközzel  kapcsolatos visszaélésekről az alábbi információkat rögzíti a KHR:

  • Készpénz helyettesítő fizetési eszköz típusa (pl: Bankkártya típusa Visa, EC/MC, stb.)

  • Készpénz helyettesítő fizetési eszköz azonosító

  • A visszaélés típusa

  • A jogosulatlan felhasználások száma

  • Okozott kár összege és devizaneme

  • Fizetőeszköz letiltásának dátuma

  • Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma

  • Visszaéléssel, perrel kapcsolatos megjegyzés

A KHR a fentieken túl nyilvántartja, hogy az adott visszaélési információt melyik bank (illetve bankfiók) kezeli, azonban ez az információ csak a karbantartásra jogosult hitelintézet meghatározására szolgál, ehhez az információhoz más bankok nem férhetnek hozzá.