A Központi Nyilvántartásban nyilvántartott nyilatkozatadatok megismerhetősége

A Központi Nyilvántartás célja, hogy a díjmentes készpénzfelvételi jog jogszerű gyakorlásának biztosítása érdekében megállapítható legyen az, hogy a nyilatkozattevő hány alkalommal és mikor tett nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést, valamint a Nyilatkozatadat-szolgáltatóknál (pénzügyi intézmény) tett nyilatkozatok esetében annak megállapíthatósága, hogy mely nyilatkozata jogosítja a nyilatkozattevőt a 2009. évi LXXXV. törvény 36/A § (1) bekezdése (Pftv.) szerinti díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra.

Amennyiben a nyilatkozattevő a Központi Nyilvántartásban róla nyilvántartott nyilatkozatadatokat szeretné megismerni, abban az esetben ún. Saját kp. nyilatkozatjelentés igénylésével teheti ezt meg. A Saját kp. nyilatkozatjelentés pontos adatokkal szolgál a Kérelmezőről a Központi Nyilvántartásban szereplő nyilatkozatadatokról.

Kérelmét benyújthatja közvetlenül a Nyilatkozatadat-szolgáltatójánál személyesen, postán, faxon vagy e-mail formájában vagy a Társaságunkon keresztül is megigényelheti postán, faxon vagy e-mailben. A tájékoztatást a nyilatkozattevő zárt módon, postai úton vagy e-mailben kapja meg.

A Saját kp. nyilatkozatjelentés kérelmezésének és kiszolgálásának menete

1. A Számlavezető Nyilatkozatadat-szolgáltatón keresztül történő igénylés

 • A nyilatkozattevő személyazonosság igazolására alkalmas hivatalos okmányai alapján kitölti a Saját kp. nyilatkozatjelentés formanyomtatványt.
 • A nyilatkozattevő kérelmét benyújthatja személyesen, postai úton, e‑mailben, faxon vagy más által átadott irat formájában.
 • A Nyilatkozatadat-szolgáltató a megfelelő tranzakció indításával továbbítja a kérést a BISZ Zrt. számára.
 • A BISZ Zrt. a beérkezett tranzakció alapján 5 munkanapon belül elkészíti a Saját kp. nyilatkozatjelentést.
 • A BISZ Zrt. a nyilatkozattevő kérésének megfelelően elektronikus úton e‑mailben, tömörített, jelszavazott csatolmányként küldi meg a Saját kp. nyilatkozatjelentést, vagy postai úton, zárt borítékban a tranzakciót elküldő Nyilatkozatadat-szolgáltató központjába juttatja vissza a papír alapú választ.
 • A postán megküldött Saját kp. nyilatkozatjelentést a Nyilatkozatadat-szolgáltató bontatlan állapotában, kézbesítési bizonylattal ellátott irat formájában a kézbesítéstől számított 3 napon belül továbbítja a Kérelmező részére.
 • 2. BISZ Zrt.-n keresztül történő igénylés

 • Amennyiben a nyilatkozattevő a Saját kp. nyilatkozatjelentést a BISZ Zrt.-n keresztül szeretné megigényelni, akkor azt az Üzletszabályzatunkban leírt tartalmi követelményeknek megfelelően vagy az oldal alján található formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával kezdeményezheti.
 • A Saját kp. nyilatkozatjelentés iránti kérelem benyújtható postai úton, e-mailben vagy fax formájában.
 • A BISZ Zrt. a beérkezett kérelem alapján 3 munkanapon belül elkészíti a nyilatkozattevő számára a Saját kp. nyilatkozatjelentést.
 • A BISZ Zrt. a nyilatkozattevő által a formanyomtatványon kiválasztott kézbesítési módnak megfelelően elektronikus úton e-mailben, tömörített, jelszavazott csatolmányként vagy a nyilatkozattevő postacímére kézbesítési bizonylattal ellátott irat formájában küldi meg a Saját kp. nyilatkozatjelentést.
 • Tudnivalók a Saját kp. nyilatkozatjelentés elektronikus úton történő kiszolgáltatásával kapcsolatban

  A BISZ Zrt. e-mail címre történő adatszolgáltatás esetén az elkészített Saját kp. nyilatkozatjelentést Adobe Reader programmal olvasható, PDF formátumba küldi meg a Kérelmező e-mail címére. A nyomtatvány minden esetben WinZip tömörítő programmal tömörítésre és jelszavazásra kerül.

  A fentiek alapján a csatolmány megnyitásához a „zip” fájl kicsomagolására alkalmas (pl. WinZip), illetve a PDF formátum megjelenítésére alkalmas (pl. Adobe Reader) alkalmazásokra van szükség. Amennyiben a nyilatkozattevő számítógépén ezek az alkalmazások nem találhatóak, javasoljuk ezen alkalmazások ingyenes verziójának letöltését az Interneten keresztül.

  A Saját kp. nyilatkozatjelentés megnyitásához szükséges jelszó képzési metodikájáról az e-mail üzenetben adunk tájékoztatást a nyilatkozattevő számára.

  Ezúton is felhívjuk a figyelmet az Internet használatának kockázataira. Elektronikus úton történő kézbesítés esetén, a BISZ Zrt. a nyilatkozattevő által megadott kézbesítési e-mail cím helyességét nem vizsgálja. Helytelen vagy hibásan megadott e-mail címekből eredő kézbesítési sikertelenségért a BISZ Zrt. felelősséget nem vállal.

  A BISZ Zrt. kizár minden felelősséget, amely a csatolmány megnyitásából, illetve a számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlenségből, bármilyen internetes vírus vagy egyéb internetes fenyegetések károkozó képessége miatt következik be. A BISZ Zrt. az e-mail postafiók más személy által történő használatából, a jelszó illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kellemetlenségért felelősséget nem tud vállalni.

  Az előbbiekre hivatkozással kérjük a kézbesítési címként megadott postafiók fokozott figyelemmel történő kezelését.

  Hibásan megadott e-mail címből eredő kézbesítési sikertelenség esetén a nyilatkozattevő újabb kérelem benyújtásával juthat hozzá igényéhez.

  Tudnivalók a Saját kp. nyilatkozatjelentés postai úton történő kiszolgáltatásával kapcsolatban

  Amennyiben a nyilatkozattevő Nyilatkozatadat-szolgáltatón keresztül nyújtja be Saját kp. nyilatkozatjelentés kérelmét, úgy a Saját kp. nyilatkozatjelentés tranzakció alapján elkészített választ a BISZ Zrt. kinyomtatva, zárt borítékban juttatja vissza a tranzakciót feladó Nyilatkozatadat-szolgáltató központjába. A Nyilatkozatadat-szolgáltató ügyintézője, a nyilatkozattevő számára szóló Saját kp. nyilatkozatjelentést tartalmazó zárt, sértetlen borítékot az általa megadott levelezési címre továbbítja, kézbesítési bizonylattal feladott irat formájában.

  Amennyiben a nyilatkozattevő közvetlenül Társaságunkon keresztül nyújtja be Saját kp. nyilatkozatjelentés kérelmét, úgy a kérelemben megadott levelezési címre közvetlenül küldjük meg a kérelmet.

  Postai úton történő kézbesítés esetén, amennyiben a kézbesítési bizonylattal megküldött Saját kp. nyilatkozatjelentést a nyilatkozattevő nem veszi át és az visszaérkezik a Nyilatkozatadat-szolgáltatóhoz vagy a BISZ Zrt.-hez, úgy a kérelem visszaérkezést követően megsemmisítésre kerül. A megsemmisítést követően a nyilatkozattevő újabb kérelem benyújtásával juthat hozzá Saját kp. nyilatkozatjelentéséhez.

  Letölthető dokumentumok