A Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott adatok megismerhetősége

A 2011. évi CXXII. törvény (Khrtv.) értelmében bárki jogosult, bármely pénzügyi intézmény (Referenciaadat-szolgáltatónál) hivatalos tájékoztatást kérni (ún.: Saját Hiteljelentést), hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) ki által és milyen adatai szerepelnek, illetve ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz. A Saját Hiteljelentés a természetes (magánszemély) és nem természetes személy (vállalkozás) számára korlátozás nélkül kérhető, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel.

A Khrtv. alapján a Saját Hiteljelentés közvetlenül a BISZ Zrt.-től is kérelmezhető postai úton vagy személyesen az előre kitöltött, aláírt és tanúkkal ellátott formanyomtatvány leadásával.
Hivatalos tájékoztatás kérhető akkor is, ha a Kérelmező befárad bármely Referenciaadat-szolgáltatóhoz és Saját Hiteljelentést igényel.

A Saját Hiteljelentés kérelmezésének és kiszolgálásának menete

1. Referenciaadat-szolgáltatón keresztül történő igénylés

  • A Kérelmező személyazonosságot vagy a vállalkozás képviseletét és egyéb igazoló dokumentumai alapján kitölti és leadja a megfelelő formanyomtatványt a Referenciaadat-szolgáltató bármely fiókjában.
  • A Referenciaadat-szolgáltató a megfelelő tranzakció indításával továbbítja a kérést a BISZ Zrt. számára.
  • A BISZ Zrt. a beérkezett tranzakció alapján 3 napon belül elkészíti a Saját Hiteljelentést.
  • A BISZ Zrt. a Kérelmező kérésének megfelelően elektronikus úton e-mailben, tömörített, jelszavazott csatolmányként küldi meg a Saját Hiteljelentést, vagy postai úton, zárt borítékban a tranzakciót elküldő Referenciaadat-szolgáltató központjába juttatja vissza a papír alapú választ.
  • A postán megküldött Saját Hiteljelentést a Referenciaadat-szolgáltató bontatlan állapotában, kézbesítési bizonylattal ellátott irat formájában a kézbesítéstől számított 2 munkanapon belül továbbítja a Kérelmező részére.

2. BISZ Zrt.-n keresztül történő igénylés

  • Amennyiben a Kérelmező a Saját Hiteljelentést a BISZ Zrt.‑n keresztül szeretné igényelni, ebben az esetben az Üzletszabályzatunkban leírt tartalmi követelményeknek megfelelően vagy az oldal alján található formanyomtatvány kitöltésével és postai úton történő megküldésével teheti meg.
  • Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérelem kizárólag postai úton vagy személyesen nyújtható be Társaságunk székhelyén. Az elektronikus úton (e-mail) vagy fax formájában megküldött kérelmeket Üzletszabályzatunk értelmében elutasítjuk.
  • Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a formanyomtatványok elektronikus formában is kitölthetőek, azonban azokat - az eredeti aláírások kötelező megléte és a postai úton történő benyújtás miatt - nyomtatni szükséges!
  • A BISZ Zrt. a beérkezett kérelem alapján, 3 napon belül elkészíti a Kérelmező számára a Saját Hiteljelentést.
  • A BISZ Zrt. a Kérelmező által a formanyomtatványon kiválasztott kézbesítési módnak megfelelően elektronikus úton e-mailben, tömörített, jelszavazott csatolmányként vagy a Kérelmező postacímére kézbesítési bizonylattal ellátott irat formájában küldi meg a Saját Hiteljelentést.

Tudnivalók a Saját Hiteljelentés elektronikus úton történő kiszolgáltatásával kapcsolatban

A BISZ Zrt. e-mail címre történő adatszolgáltatás esetén az elkészített Saját Hiteljelentést Adobe Reader programmal olvasható, PDF formátumba küldi meg a Kérelmező e-mail címére. A nyomtatvány minden esetben WinZip tömörítő programmal tömörítésre és jelszavazásra kerül.

A fentiek alapján a csatolmány megnyitásához a „zip” fájl kicsomagolására alkalmas (pl. WinZip), illetve a PDF formátum megjelenítésére alkalmas (pl. Adobe Reader) alkalmazásokra van szükség.

Amennyiben a Kérelmező számítógépén ezek az alkalmazások nem találhatóak, javasoljuk ezen alkalmazások ingyenes verziójának letöltését az Interneten keresztül.

A Saját Hiteljelentés megnyitásához szükséges jelszó képzési metodikájáról az e-mail üzenetben adunk tájékoztatást a Kérelmező számára.

A Saját Hiteljelentés a hitelesség védelme érdekében elektronikus aláírással van ellátva, melynek hitelesítését a Kérelmező egyszerűen elvégezhet.

Az elektronikus aláírás ellenőrzéséhez szükséges útmutatót a „Saját Hiteljelentés elektronikus aláírásának ellenőrzése” dokumentumban találja.

Ezúton is felhívjuk a figyelmet az Internet használatának kockázataira. Elektronikus úton történő kézbesítés esetén, a BISZ Zrt. a Kérelmező által megadott kézbesítési e-mail cím helyességét nem vizsgálja. Helytelen vagy hibásan megadott e-mail címekből eredő kézbesítési sikertelenségért a BISZ Zrt. felelősséget nem vállal. A BISZ Zrt. kizár minden felelősséget, amely a csatolmány megnyitásából, illetve a számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlenségből, bármilyen internetes vírus vagy egyéb internetes fenyegetések károkozó képessége miatt következik be. A BISZ Zrt. az e-mail postafiók más személy által történő használatából, a jelszó illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kellemetlenségért felelősséget nem tud vállalni.

Az előbbiekre hivatkozással kérjük a kézbesítési címként megadott postafiók fokozott figyelemmel történő kezelését.

Hibásan megadott e-mail címből eredő kézbesítési sikertelenség esetén a kérelmező újabb kérelem benyújtásával juthat hozzá a Saját Hiteljelentéséhez.

Tudnivalók a Saját Hiteljelentés postai úton történő kiszolgáltatásával kapcsolatban

Amennyiben a Kérelmező Referenciaadat-szolgáltatón keresztül nyújtja be Saját Hiteljelentés kérelmét, úgy a Saját Hiteljelentés tranzakció alapján elkészített választ a BISZ Zrt. kinyomtatva, zárt borítékban juttatja vissza a tranzakciót feladó Referenciaadat-szolgáltató központjába. A Referenciaadat-szolgáltató ügyintézője, a Kérelmező számára szóló Saját Hiteljelentést tartalmazó zárt, sértetlen borítékot a Kérelmező által megadott levelezési címre továbbítja, kézbesítési bizonylattal feladott irat formájában.
Amennyiben a Kérelmező közvetlenül Társaságunkon keresztül nyújtja be Saját Hiteljelentés kérelmét, úgy a kérelemben megadott levelezési címre közvetlenül küldjük meg a kérelmet.

Postai úton történő kézbesítés esetén, amennyiben a kézbesítési bizonylattal megküldött Saját Hiteljelentést a Kérelmező nem veszi át és az visszaérkezik a Referenciaadat-szolgáltatóhoz vagy a BISZ Zrt.‑hez, úgy a kérelem visszaérkezést követően megsemmisítésre kerül. A megsemmisítést követően a kérelmező újabb kérelem benyújtásával juthat hozzá Saját Hiteljelentéséhez.

A Saját Hiteljelentés kérelmezésénél elkérhető dokumentumok