A Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott adatok megismerhetősége

Hogyan ismerheti meg könnyen, gyorsan és ingyenesen a KHR-ben nyilvántartott adatait?

1. Referenciaadat-szolgáltatón (például bankon) keresztül történő igénylés

Ehhez nem kell mást tennie, mint Saját Hiteljelentést igényelni valamelyik magyarországi referenciaadat-szolgáltatónál (például banknál), ami lehet például a számlavezetője, esetleg a lakó- vagy munkahelyéhez közeli vagy éppen az útjába kerülő más bank vagy takarékszövetkezet is. A 2011. évi CXXII. törvény (Khrtv.) lehetővé teszi Ön számára, hogy tetszőleges magyarországi referenciaadat-szolgáltatónál (például banknál) – olyannál is, amellyel nem áll semmilyen kapcsolatban – megismerhesse az Önről a KHR ben nyilvántartott adatait.
Miért javasoljuk a referenciaadat-szolgáltatón (például bankon) keresztüli igénylési formát?
1. A Khrtv. szabályozza, korlátozás nélkül számos helyen (hitelintézet bankfiókjaiban) igényelhető!
2. Ingyenes! Nincs postaköltség, alacsonyabb lehet az utazási költség!
3. Időt takaríthat meg: megkímélheti magát a postán való sorbaállástól, az utazás idejétől!
4. Elektronikus válasz esetén akár 1-2 munkanapos adatszolgáltatás!

Tekintsük át a folyamatot

A személyazonosságot igazoló dokumentumai alapján kitölti az ügyintéző által biztosított formanyomtatványt. A kitöltést követően visszaadja az ügyintézőnek a formanyomtatványt, aki ellenőrzi a megadott adatok helyességét. Amennyiben a nyomtatvány kitöltése megfelelő, úgy Önnek nincs más dolga, mint várni néhány munkanapot, míg elkészül a Saját Hiteljelentés.
A válasz kérhető elektronikusan (e-mail-en keresztül) vagy postai úton. A gyorsabb kiszolgálás érdekében javasoljuk az e-mail címre történő kiszolgálást, mely során a Saját Hiteljelentés tömörített, jelszavazott csatolmányként kerül megküldésre az Ön által megadott e-mail címre.
Az ügyintéző a megfelelő folyamatok kezdeményezésével biztosítja a Saját Hiteljelentés igénylés rögzítését. (Felhívjuk figyelmét, hogy a fiókban azonnal nem kap választ, mert a Saját Hiteljelentésnek sokszor 1-2 munkanapos elkészülési ideje van.)

Fontos információk és tapasztalatok!

1. Saját Hiteljelentés igénylésnél a KHRtv. kötelezi a referenciaadat-szolgáltatót (bankot, pénzügyi intézményt stb.) az Ön adat-megismerési kérésének elindítására, a kérelem leadására irányuló eljárást nem utasíthatják vissza.
2. Nem csak a számlavezető bankjánál vagy a BISZ Zrt.-nél igényelhető!
3. A kitöltött formanyomtatványt nem Önnek kell megküldenie a BISZ Zrt.-hez, hanem a formanyomtatványt befogadó szervezet rögzíti azt elektronikusan.
4. Az Ön számára ingyenes, nem kérhető érte költségtérítés vagy egyéb díj!
5. Amit helyben, azonnal kinyomtatnak Önnek, az nem a Saját Hiteljelentés!

Hol tehetem ezt meg?

A Saját Hiteljelentést magyarországi referenciaadat-szolgáltatónál az alábbi helyszíneken tudja kezdeményezni. (Keresse meg a térképen a tartózkodási helyéhez, lakóhelyéhez, munkahelyéhez legközelebb eső helyszínt.)

2. BISZ Zrt.-n keresztül történő igénylés

Amennyiben nem áll módjában a referenciaadat-szolgáltatón (pl. bankon) keresztüli igénylés, úgy a Saját Hiteljelentés a BISZ Zrt.-től is kérelmezhető, de ez a gyakorlatban általában valamivel lassabb, mint közvetlenül hitelintézettől megkérni, ráadásul többletköltséggel járhat. Ha mégis ezt a megoldást választja, akkor a legegyszerűbben úgy járhat el, hogy a weboldalunk dokumentumtárjában található Saját Hiteljelentés formanyomtatványt használja: kinyomtatja, kitölti vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kérelmet nyújt be eredetiben postai úton vagy Társaságunk székhelyén személyesen.

Hátrányok:
1. Lassabb lehet az ügymenet, mintha referenciaadat szolgáltatón (például bankon) keresztül kérné!
2. Postaköltség terhel(het)i az ügyfelet!
3. A posta olykor lassú és a levelek néha elkeveredhetnek.
4. Ha a kérelem hiányos, akkor a kérelem elutasításra kerül, melyre 30 napos válaszadási határidő vonatkozik.
5. A kérelmet általában tanúztatni kell (de legalább mindenképpen szükséges, hogy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kerüljön benyújtásra).
6. Minősített, vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírás nélkül elektronikus úton, e-mailben vagy fax formájában megküldött kérelmeket – törvényi rendelkezés okán – elutasítjuk.
Fentiek okán a gyors és egyszerű tájékoztatás érdekében javasoljuk Önnek, hogy Saját Hiteljelentését referenciaadat-szolgáltatón (pl. bankon) keresztül igényelje meg.

Tudnivalók a Saját Hiteljelentés elektronikus úton történő kiszolgáltatásával kapcsolatban

Amennyiben a Saját Hiteljelentés iránti formanyomtatványon vagy egyéb módon benyújtott kérelmen az ott megadott e-mail címre kérik az adatszolgáltatást, úgy az elkészített Saját Hiteljelentés minden esetben PDF formátumú, mely WinZip tömörítő programmal kerül tömörítésre és jelszavazásra. A csatolmány megnyitásához WinZip, illetve a PDF formátum megjelenítésére alkalmas Adobe Reader alkalmazásokra van szükség.
Amennyiben a számítógépén ezek az alkalmazások nem találhatóak, javasoljuk ezen alkalmazások ingyenes verziójának letöltését az Interneten keresztül.
Amennyiben okostelefonon keresztül történő megnyitás esetén nem sikerül az e-mailt megnyitni, akkor előtte a „play áruház”-ból vagy az „app store”-ból a fent említett programokat le kell tölteni és telepíteni.
A Saját Hiteljelentés megnyitásához szükséges jelszó képzési metodikájáról az e-mail üzenetben adunk tájékoztatást a Kérelmező számára.
A Saját Hiteljelentés a hitelesség védelme érdekében elektronikus aláírással van ellátva, melynek ellenőrzését a Kérelmező egyszerűen elvégezheti.
Ezúton is felhívjuk a figyelmet az Internet használatának kockázataira. Elektronikus úton történő kézbesítés esetén, a BISZ Zrt. a Kérelmező által megadott kézbesítési e-mail cím helyességét nem vizsgálja. Helytelen vagy hibásan megadott e-mail címekből eredő kézbesítési sikertelenségért a BISZ Zrt. felelősséget nem vállal. A BISZ Zrt. kizár minden felelősséget, amely a csatolmány megnyitásából, illetve a számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlenségből, bármilyen internetes vírus vagy egyéb internetes fenyegetések károkozó képessége miatt következik be. A BISZ Zrt. az e-mail postafiók más személy által történő használatából, a jelszó illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kellemetlenségért felelősséget nem tud vállalni.
Az előbbiekre hivatkozással kérjük a kézbesítési címként megadott postafiók fokozott figyelemmel történő kezelését.
Hibásan megadott e-mail címből eredő kézbesítési sikertelenség esetén a kérelmező csak egy újabb kérelem benyújtásával juthat hozzá a Saját Hiteljelentéséhez.

Tudnivalók a Saját Hiteljelentés postai úton történő kiszolgáltatásával kapcsolatban

Amennyiben a Kérelmező referenciaadat szolgáltatón (pl. bankon) keresztül nyújtja be Saját Hiteljelentés kérelmét és postai kézbesítést kér, úgy az elkészített választ a BISZ Zrt. kinyomtatva, zárt borítékban juttatja vissza a referenciaadat szolgáltató központjába. A referenciaadat szolgáltató (hitelintézet), illetve az ügyintéző a zárt, sértetlen borítékot a Kérelmező által megadott levelezési címre továbbítja, kézbesítési bizonylattal (tértivevény) feladott irat formájában.
Amennyiben a Kérelmező közvetlenül Társaságunkon keresztül nyújtja be Saját Hiteljelentés kérelmét, úgy a kérelemben megadott levelezési címre közvetlenül küldjük meg a kérelmet.
Postai úton történő kézbesítés esetén, amennyiben a kézbesítési bizonylattal (tértivevény) megküldött Saját Hiteljelentést a Kérelmező nem veszi át és az visszaérkezik a referenciaadat szolgáltatóhoz (hitelintézethez) vagy a BISZ Zrt.-hez, úgy a Saját Hiteljelentés a visszaérkezését követően megsemmisítésre kerül. A megsemmisítést követően a kérelmező csak egy újabb kérelem benyújtásával juthat hozzá Saját Hiteljelentéséhez.

A Saját Hiteljelentés kérelmezésénél elkérhető dokumentumok

- Természetes személyek esetében
A Kérelmező személyazonosító és lakcím adatai. Érvényes személyi igazolvány és lakcím kártya, útlevél vagy a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány.
- Nem természetes személyek (vállalkozás) esetében
A Kérelmező személyazonosító és lakcím adatai, aláírási címpéldány, a vállalkozás cégbírósági kivonat és társasági (alapító) okirat.

Letölthető dokumentumok

  • Saját Hiteljelentés kérelem természetes személy részére
  • Saját Hiteljelentés vállalkozás részére
  • Saját Hiteljelentés egyéni vállalkozó részére
  • A BISZ Zrt. KHR Üzletszabályzata - hatályos 2019.01.01-től