KHR

A KHR szolgáltatás
A KHR közel 450 hazai bank és pénzügyi intézmény által közösen működtetett védett nyilvántartás, amely a hitelintézetek által átadott ügyfél- és szerződésadatokat kezeli, valamint hitelinformációt szolgáltat a bankoknak a felelős hitelezés feltételeinek biztosítása érdekében.

ÚJDONSÁG: Magánszemélyek pozitív hiteladatainak kezelése!

A KHR szolgáltatás működését szabályozó új jogszabály (2011. évi CXXII. törvény) kötelezően előírja a természetes személyek pozitív hiteladatainak KHR-ben való rögzítését, de a pénzügyi intézmények részéről a hozzáférést az ügyfél önkéntes nyilatkozatának meglétéhez köti. Rendkívül fontos, hogy az ügyfél minden esetben megadja ezt a megengedő nyilatkozatot, mert ennek hiányában a bank csak a múltbeli hitel visszafizetési mulasztásokat és esetleges csalásokat kapja meg a hitelbírálathoz, a pozitív hitelinformációt nem. A negatív információk megismeréséhez nem szükséges hozzájáruló nyilatkozat.

A magánszemélyek hiteladatai, amennyiben mulasztás nem tartozik hozzájuk, a jogviszony megszűntekor automatikusan törlődnek, ha viszont mulasztás is kapcsolódik hozzájuk, akkor csak később, a lezárást követő első vagy ötödik év végén törlődnek. Abban az esetben, ha az ügyfél pozitív nyilatkozatot tesz hiteladatainak a szerződés megszűnést követő kezeléséről, akkor a KHR még öt évig nyilvántartja a problémamentesen lezárult hitelszerződéseket is. Ezzel a nyilatkozattal az ügyfél tudatosan építheti a pozitív hiteltörténetét, a jövőbeli hitel konstrukciók és bírálatok kedvezményeinek megszerzése céljából.

További részletek az pozitív KHR hiteltörténetről…